Mentorskapsprogram

Den 28:e februari anordnade TSAF en inspirationskväll med fokus på ett av TSAF:s för verksamhetsåret planerade projekt, nämligen ett mentorskapsprogram med syfte att bygga broar mellan proffesionella yrkesutövare inom olika branscher och utbildningar, samt i syfte att bidra unga studerande med mentorer som kan vägleda dessa genom deras utbildnings- och karriärsval. Under kvällen spånade vi idéer med varandra och ämnar att bygga vidare på dessa snarast möjligt! Vill du också bli en mentor eller kanske skulle vilja då rådgivning från en mentor inom din utbildning/bransch? Kontakta gärna oss för mer information!