BISET2021 Özet Kitapçığı ve Kongre Programı

28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan III. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi’ne kabul edilen bildirilere ve kongre programına aşağıda yer alan bağlantılardan erişebilirsiniz:

Özet Kitapçığı

Kongre Programı

Kongre Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir: https://uu-se.zoom.us/j/66046923742


You can now access the Abstracts Book and the programme of the III. International Congress of Bilingualism Studies and European Turks from the links below:

Abstracts Book

Programme

The event will be held online on 28-29 May 2021 via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66046923742