BISET2021 Bildiri Kitabı

28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşen III. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi’nin bildiri kitabına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Bildiri Kitabı


You can now access the Proceedings Book of the III. International Congress of Bilingualism Studies and European Turks from the link below:

Proceedings Book